Enquesta de qualitat 2015

7 març de 2016

Com ja és tradicional el Club Nàutic Costa Brava ha realitzat una enquesta a tots els seus socis per saber el grau de satisfacció de diferents aspectes relacionats amb el club.

L’enquesta és totalment anònima i consta d’un total d’onze preguntes que es puntuen d’1 a 5 entenent el grau de satisfacció de menys (1) a més (5).

En una primera referència, en la qual han respòs un 26% de la massa social, els resultats provisionals són els que podeu veure en la representació gràfica, tenint en compte que l’enquesta no està tancada i es pot seguir responent a través de la web del club i via mail.

Les tres preguntes millor valorades han estat: Està vostè satisfet amb el tracte rebut? 95%. Està vostè satisfet de com porten l’administració del seu compte? i Està vostè satisfet de com l’ajuden a solventar el seus problemes ? Ambdues valorades amb un 93% de satisfacció.

En quan a les preguntes menys valorades han estat: Està vostè satisfet amb els vestuaris del club? 77% degut sobretot a la seva antiguitat. Està vostè satisfet amb el servei de restaurant rebut? 81%, ja que es demana una oferta més adaptada al soci.

ºC
%
knts
widget-direction Created with Sketch. W N S E